Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια: η περίπτωση της Ουκρανίας.

Εικόνα

ukraine

https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18791

Διαφθορά και εθνικά συμφέροντα

Παρέμβαση μου 2013

Διαφθορά και εθνικά συμφέροντα

“Η διαφθορά βαλκανοποίησε τη χώρα κ αποδυνάμωσε όχι μόνο τη διεθνή της αξιοπιστία αλλά κ την αντικειμενική ικανότητα των ηγεσιών να διαπραγματευτούν ζωτικά εθνικά συμφέροντα χωρίς περιορισμούς κ δεσμεύσεις”