Πως η Μικρασιατική Καταστροφή καθόρισε την ελληνική πολιτική έναντι της Τουρκίας Βοσκόπουλος Γιώργος 02/03/2021

Πως η Μικρασιατική Καταστροφή καθόρισε την ελληνική πολιτική έναντι της Τουρκίας, Γιώργος Βοσκόπουλος

e-Book:«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Πρακτικά Συμποσίου «Η Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Η κορύφωση της σύγκρουσης των δύο κόσμων. Η ιστορική αποτίμηση, 100 χρόνια μετά», Θεσσαλονίκη 3-4 Οκτωβρίου 2016

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών

‘Πρόκειται για τα πρακτικά του επιστημονικού συμποσίου με θέμα “Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Η ιστορική αποτίμηση, 100 χρόνια μετά”, που συνδιοργάνωσαν το (Θεσσαλονίκη, 3-4 Οκτωβρίου 2016), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από το Κίνημα της Θεσσαλονίκης.

Ο τόμος επικεντρώνεται στην ανάδειξη της σύγκρουσης δύο κόσμων, τόσο στο επίπεδο των ιδεολογικών αρχών όσο και σε αυτό των στρατηγικών επιλογών σε σχέση με την ακολουθητέα εξωτερική πολιτική· στις  δύο βενιζελικές μεταρρυθμίσεις, των οποίων οι βάσεις τέθηκαν σε εκείνη την περίοδο, την αγροτική και την εκπαιδευτική, καθώς και στην περίπτωση της ταυτόχρονης ύπαρξης του «κράτους της Θεσσαλονίκης» με το «κράτος των Αθηνών».’

https://www.imxa.gr/ebooks/ebooks.htm