Μετα-δημοκρατία και Θεσμοθετημένη Ανελευθερία/Post-democracy and Institutionalized Unfreedom

Contents and Part 1 of 6

Γ. Βοσκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών, π. πρόεδρος τμ. ΔΕΣ, ΠΑΜΑΚ

George Voskopoulos, Associate Professor of European Studies, f. Department Head

Λέξεις Κλειδιά: μετα-δημοκρατία, θεσμοθετημένη ανελευθερία, νέο-θεσμικός αυταρχισμός, κοινωνικό συμβόλαιο, κρατική εξουσία, πρωτογενής ναρκισσισμός, εθελούσια υποτέλεια

Key Words: Post-democracy, institutionalized unfreedom, neo-institutional authoritarianism, contrat social, state power, voluntary subjugation,   primary narcissism and authority.

Περιεχόμενα – Contents

Υγειονομική κρίση, δημοκρατία και το ζήτημα του De l’esprit des lois / The pandemic crisis and democracy: contemplating on the new esprit des lois   

Νέο-θεσμικός αυταρχισμός / Neo-institutional authoritarianism

Το μέλλον της δημοκρατίας, κρατική εξουσία και η λογική του άτυπου καθεστώτος / The future of democracy, state power and the logic of “informal” regimes

Η θεσμική απειλή κατά της δημοκρατίας / The institutional threat to democracy

Το δάσος και το δένδρο / Missing the tree for the forest

Το σύνδρομο του βάτραχου στο καυτό νερό / The boiled frog syndrome

Ζητήματα νομιμοποίησης, διαδικασία και ουσία / Legitimacy issues, processes and substance

Η Πολιτική του Φόβου / The politics of Fear

Ασύμμετρος πειθαναγκασμός / Asymmetric Coercion

Κράτος δικαίου ή κράτος των κυβερνώντων / Rule of Law ή Rule of the Rulers

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ή Μόνιμης Εκτροπής; / State of emergency or a new “social contract”?

Εθελούσια υποτέλεια / Voluntary subjugation

Κοινωνικός αυτοματισμός

Ο Ρόλος των ΜΜΕ / The Role of the Media

Η πανδημία, τα δικαιώματα των κυβερνούμενων και η αστική δημοκρατία / The pandemic, individual / civil rights and liberal democracy

Πολιτικές ελίτ και το ζήτημα του maximal – minimal state / Political elites and the issue of maximal or minimal state

Δημοκρατία και Χάμπερμας, επισημάνσεις / Democracy and J. Habermas, some focal points

Υγειονομικές κρίσεις και ιστορία, μαθαίνοντας από το παρελθόν / Pandemics and history, learning from  the past

Παραρτήματα / Appendixes

“To live means to finesse the processes to which one is subjugated”

Bertolt Brecht, On Politics and Society, 1941

Υγειονομική κρίση, δημοκρατία και το ζήτημα του De l’esprit des loisThe pandemic crisis and democracy: contemplating on the new esprit des lois

*Commenting on the stages of the current crisis: the triggering effect of loss of lives and its impact on collectivities’ and individuals’ attitudes. The ontological issue is whether there will be a return to “normality” referring to the social, economic, institutional given of the past. The crisis threatens to turn the temporary loss of a multilayer of rights to a new reality annuling the contrat social that defines the power relation between elites and peoples. Overtly or covertly this refers to the cognitive and value based basis of Montesquieu’s logic in his nominal work De l’esprit des lois  (1748)”

Είχα επισημάνει σε παλαιότερη παρέμβαση μου ότι η υγειονομική κρίση θα είναι σπονδυλωτής μορφής. Το πρώτο στάδιο, αυτό που λειτουργεί ως trigger effect, είναι οι δραματικές απώλειες ανθρώπινων ζωών. Είναι το στάδιο του αιφνιδιασμού των συλλογικοτήτων, το στάδιο το οποίο θέτει οντολογικά ερωτήματα όσον αφορά τη δημοκρατία και τους όρους επιστροφής στην κανονικότητα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτή θα παραπέμπει στην προ κρίσης κοινωνική, οικονομική, θεσμική και δημοκρατική πραγματικότητα ή σε ένα νέο περιβάλλον ανατροπής των μέχρι πρότινος θέσφατων. Η κρίση απειλεί να μετατρέψει την απώλεια δημοκρατικών δικαιωμάτων σε μία κανονικότητα η οποία θα επεκταθεί στο διηνεκές επαναπροσδιορίζοντας το «κοινωνικό συμβόλαιο» που οριοθετεί τις σχέσεις κράτους – πολίτη.

Έστω και έμμεσα, υποδόρια, η νέα παρεμβατική δράση του κράτους με τη μορφή θεσμοθέτησης κανόνων που περιορίζουν τις ατομικές ελευθερίες, εμπεριέχει στοιχεία από το εννοιολογικό αποτύπωμα του κορυφαίου έργου του Montesquieu De l’esprit des lois  (1748)[1].  


[1] “L’auteur y engage tout à la fois une réflexion sur les différents gouvernements, une enquête sur les sociétés humaines et une analyse comparée des lois afin de former tout homme à évaluer l’intervention législatrice. En s’attachant à saisir « l’esprit des lois » – ou rapports que les lois entretiennent avec le climat, la religion, les moeurs, les richesses et le commerce de chaque peuple, il propose une manière nouvelle d’appréhender la réalité sociale”. Montesquieu, De l’esprit des lois, Flammarion/GF, 2013

Είναι η φιλοσοφική και όχι μόνο προσέγγιση της σχέσης νόμων (συνεπώς κανόνων) που διέπουν τις σχέσεις ηγεσίας και πολιτών (κοινωνίας). Αυτές οι επιλογές προσφέρουν πρωτογενές υλικό για να γίνει πρώτον, διαχωρισμός ανάμεσα στις έννοιες κράτος, καθεστώς, κυβέρνηση, δεύτερον, να προσδιοριστούν «αντιθετικής μορφής είδη καθεστώτων» (“Antithetical regime types”) και τρίτον να προσδιοριστούν οι «συνθήκες λειτουργίας της δημοκρατίας» (“Conditions for the functioning of democracy in modern mass polities”)[1].

Νέο-θεσμικός αυταρχισμός/Neo-institutional authoritarianism

*Under the impact of the pandemic liberal democracy is facing multifaceted threats that affect the relations betwwen states and citizens (a “new” Leviathan?). The range of mesures taken across the world and the way they institutionally ram human rights, freedom, civil rights et al reflect a new norm of a “social contract” imposed through (institutionally) coercive measures. This process I define as Neo-institutional authoritarianism

Υπό το βάρος της πανδημίας η δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο υποχωρεί, επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις πολιτείας και πολιτών. Αυτό δεν αφορά απλά τα αυταρχικά καθεστώτα[2] αλλά και «δυτικού τύπου» δημοκρατίες που επέλεξαν να περιορίσουν τις ατομικές ελευθερίες υπό το βάρος της πανδημίας[3]. Ζητήματα όπως η αναλογικότητα (των περιοριστικών μέτρων), η συνταγματικότητα (κανόνων που περιορίζουν δραματικά τις ατομικές ελευθερίες), η υποχρεωτικότητα (του εμβολιασμού) αίφνης δημιούργησαν ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο αξιολόγησης μίας νέας νόρμας «κοινωνικού συμβολαίου», αυτού που προσδιορίζω ως «νέο-θεσμικό αυταρχισμό».  


[1] Lawson, Stephanie. “Conceptual Issues in the Comparative Study of Regime Change and Democratization.” Comparative Politics 25, no. 2 (1993): 183–205.

[2] Democracy and the Global Pandemic, Reshuffled Reputations and the Future of the ‘Free World’, 2021, https://verfassungsblog.de/democracy-and-the-global-pandemic/  

[3] Sarah Engler, Palmo Brunner, Romane Loviat, Tarik Abou-Chadi, Lucas Leemann, Andreas Glaser & Daniel Kübler (2021) «Democracy in times of the pandemic: explaining the variation of COVID-19 policies across European democracies», West European Politics, 44:5-6, 1077-1102

Οι κρίσεις αποτελούν ευκαιρίες, προκλήσεις, μαζικές εισροές σε μία κοινωνικο-πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Η εξέλιξη τους είναι αποτέλεσμα διάδρασης συνδυαστικών παραγόντων. Τη τελευταία διετία δύο είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά, ο φόβος και η αβεβαιότητα.

Human Rights Violations and the Mafiasation of Greek Tertiary Education,2016-2021

Κομματοκρατία

Η Υπουργός, η διαφθορά και το Καθήκον-The Minister, Corruption and her Institutional Duty

When a Minister chooses NOT to take institutional action against corruption, despite the fact that she got tangible evidence!

Η επιλογή συγκάλυψης από μέλος του Κοινοβουλίου και Υπουργού συνιστά παράβαση καθήκοντος;

Human Rights Violations, Intimidation, Bullying, Meritocracy in Greek Tertiary Education

Une guerre d’indépendance qui déchaîna les passions – «Nous sommes tous des Grecs»

Une guerre d’indépendance qui déchaîna les passions «Nous sommes tous des Grecs»

Εικόνα

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/03/DUMOULIN/62876

E-learning: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Πρόγραμμα εξειδίκευσης που “έτρεξε” για 2 χρόνια στο ΠΑΜΑΚ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Βοσκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαμορφωτές της κοινής γνώμης, διεθνολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, δημοσιογράφους, διπλωμάτες, υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου, της περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης, φοιτητές και επαγγελματίες των διεθνών σχέσεων και των ΜΜΕ. Ως βασικό στόχο έχει να αναδείξει τη δυναμική σχέση που αναπτύσσεται σήμερα, στον 21ο αιώνα, μεταξύ ΜΜΕ και πολιτικής διεργασίας αλλά και τον τρόπο που διαμορφώνονται ή / και αξιολογούνται επιλογές στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής και των διακρατικών σχέσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα θα αναλύσει τις πολύ επίπεδες σχέσεις μεταξύ Διεθνούς Πολιτικής – Διακρατικών Σχέσεων και του ρόλου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Αυτές εξελίσσονται μέσα από ένα πλαίσιο στενής αλληλεξάρτησης σε θεσμικό και πολιτικο-εφαρμοστικό επίπεδο. Τα παραδείγματα του Γιουγκοσλαβικού Εμφυλίου, της Ουκρανικής κρίσης, της αστάθειας στο χώρο της Ευρασίας, της Αραβικής Άνοιξης και του Ισλαμικού φονταμενταλισμού καταδεικνύουν ότι τα ΜΜΕ δεν περιορίζονται απλά στο ρόλο της ενημέρωσης των επί μέρους κοινωνικών μικρόκοσμων αλλά επηρεάζουν τις βασικές πολιτικές αποφάσεις των ηγεσιών του δυτικού κόσμου καθώς και τις κοινωνικές τάσεις που διαμορφώνονται στον πυρήνα της δυτικής συλλογικότητας.
Τα ΜΜΕ αποτελούν σημαντικό συντελεστή επηρεασμού της παγκόσμιας κοινής γνώμης, διαμόρφωσης αντιλήψεων αλλά και φορέα πολιτικής κοινωνικοποίησης. Η εικόνα που δημιουργείται από την κάλυψη των γεγονότων λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας μοχλός πίεσης των ηγετικών ομάδων αλλά και ως ένας συνδιαμορφωτής πολιτικο-στρατηγικών επιλογών.
Υπό αυτό το πρίσμα το πρόγραμμα εστιάζει στο τρίπτυχο ενημέρωση – αποκωδικοποίηση – διαμόρφωση κοινής γνώμης το οποίο αντιμετωπίζει ως μέσο επίτευξης πολιτικών στόχων.

https://www.semifind.gr/seminaria/view/Seminario/9239/E-learning-diethnis-politiki-kai-i-leitoyrgia-ton-meson-mazikis-enimer

Εικόνα

Human Rights Violations,Democracy-Meritocracy in Greek Tertiary Education – Bullying

(Info will be updated,check “comments” for details) In the last five years I have been the target of unprecedented attacks that were blatantly ignored by legal authorities, the university,the students’ union, justice, political system.No measures whatsoever have been taken to protect me as an individual and academic. These attacks include Threats to me & members of my family(I have filed a lawsuit,as in an incident involving a car threatening to rum my vehicle my daughter was also in danger) Intimidating acts within the premises of the university.Despite my repeated requests to academic hierarchy the university has not taken any action nor has explicitly & publicly condemned these acts. Although I asked for the university senate to discuss the issue & provide a statement of support this has never happened, a very fact that constitutes a puzzle in itself. My car has been twice vandalized within the premises of the university closed parking lot. These were the only incidents that have ever taken place within the premises of the university, a fact that per se has its own semantics. The finding of a monitoring device inside my office.To this day I have not received an official response from judiciary and university authorities as to what the device was.Only an unofficial answer that is “was nothing’.To my knowledge the only witness(along with me)at the time the device was found has never been asked to testify in a legal investigation. Violation of private data and hacking of my personal page.An IT expert that looked to it told me “it was a professional job”. Continuous violation of private–family life to a degree that constitutes a blatant violation of human rights familiar only to autocratic & Soviet-style regimes. To the above one should include The request from the university authorities NOT to park my car inside the parking lot.This kind of behavior constitutes a inexplicable choice that makes me wonder why not everyone is equal in terms of having access to university facilities. Hurdles to my ability to perform my academic work,a fact that goes beyond any sensible explaining and understanding.Despite my continuous requests to the university, I spent one whole semester without access to a computer equipped with a camera & a microphone.The university simply answered that these were not available, although they were indispensable for my e-classes at the time of the pandemic. I had to improvise & use YouTube to upload a series of audio lectures. This process was time consuming and did not facilitate academic interaction. Upon continuous requests I was given a portable computer for 2 weeks(15-29/9/20)just to be able to conduct exams. The very same day my exams finished(29/9)the university asked me to return the portable, which I did. In October 2017 I had a three week sit in.I did not have classes.Instead I spent these hours at the university in my office(extra classes were offered after the sit-in.The reasons were explained in long and detailed communiqués (they are being translated into En).The basic issues were meritocracy, transparency, threats to my daughter & me and a number of criminal activities against me.I have filed lawsuits but to this day justice is not done.In a very indicative case a student asked to intervene as Head of the Department in a case of massive & extended in time cheats during exams.She printed out and gave me an exchange of messages in facebook where students confessed PUBLICLY that they were systematically cheating during the exams for years! Cheating was only possible with the support of those who were in charge within the classrooms.The student asked me to do my administrative duty,which I did.I publicized the issue,wrote articles asking for a legal investigation not to an assumed but publicly confessed crime.As one of the students wrote in facebook “I have passed many courses this way”. This simply means cheating has been a standard practice for years. Ever since I have been targeted systematically & my academic role has been greatly undermined, not to mention the reverse of the proposal to take over the UNESCO Chair of the University as “being the ideal candidate”(according to the previous rector-the letter is at my disposal) Eventually the university inaugurated an investigation against me although a the aim of publicizing these facts was to protect the institution & the exam process * FULL MEMO IN “COMMENTS”

Εικόνα
Εικόνα

“Περιθωριοποίηση ή διώξεις μελών ΔΕΠ που ύψωσαν το ανάστημα τους σε ομάδες εξουσίας”!

Εικόνα

Εθνικό Συμφέρον και Εξωτερική Πολιτική: Η ερώτηση φοιτήτριας μου

Στη “σέντρα” το ΕΛΙΑΜΕΠ για διαπλοκή με Άγκυρα … – SLpress

Η Οικοδόμηση της Ευρώπης, ειρήνη, συμφιλίωση, συνεργασία, ολοκλήρωση, εκδ. Ποιότητα, Αθήνα