ΧΑΡΑΞΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι

*Υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

SHORT-TERM IMPERATIVES: «Βραχυπρόθεσμες [επιτακτικές] ανάγκες», οι οποίες δεν πρέπει να αναστέλλουν τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και να διακόπτουν τη «συνέχεια» (continuity)  του αμυντικού σχεδιασμού

Η δομή των ΕΔ είναι αποτελεσματική μόνο στο βαθμό, στον οποίο είναι σύμφωνη/συμβατή με το schema  ότι η πολιτική πρέπει να χαράσσεται με βάση στρατηγικά δεδομένα

Δυο επίπεδα
1. Force Planning Level
2. Strategy and Policy Level

Απαιτείται συμβατότητα μεταξύ των δύο επιπέδων

Academic Lounge – Instagram

https://www.instagram.com/academiclounge/

Γ. Βοσκόπουλος, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, από τον 20o στον 21o Αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα (highlights, vd)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

https://library.parliament.gr/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A6%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85

Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

Από το νέο μου βιβλίο για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, audience costs, κρίση Ιμίων, κόκκινες γραμμές (παραθέτω στο βιβλίο ένα μέρος της θεωρίας), draft

Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα

Γιώργος Βοσκόπουλος-ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΙ EUROPEAN INTEGRATION THEORIES – REVIEW ΙΙ

https://www.researchgate.net/publication/341754961_THEORIES_EUROPIAKES_OLOKLEROSES_-ANASKOPESE_II_EUROPEAN_INTEGRATION_THEORIES-_REVIEW_II

Εικόνα

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΜΥΝΑΣ

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΜΥΝΑΣ – Defence Equation P = O + C όπου Ρ = Planning/Προγραμματισμός-Σχεδιασμός, Ο Organisation / Οργάνωση, C = Capabilities/Ικανότητες.

https://www.researchgate.net/publication/345627568_E_EXISOSE_AMYNAS_-_Defence_Equation_P_O_C_opou_R_PlanningProgrammatismos-Schediasmos_O_Organisation_Organose_C_CapabilitiesIkanotetes

Εικόνα

Η Οικοδόμηση της Ευρώπης, ειρήνη, συμφιλίωση, συνεργασία, ολοκλήρωση, εκδ. Ποιότητα, Αθήνα

EU: The 100 Books, EUROPEAN PARLIAMENT

EP

https://www.europarl.europa.eu/100books/en/list?author=&searchlanguage=&startYear=&endYear=&title=