Άρχείο – ΤΟ ΥΠΕΞ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ Τουρκία

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=272624

Και η απάντηση του Ν. Κοτζιά

Ελληνική ΑΟΖ: η «μόδα» της παραίτησης “Προκειμένου η κυβ/ση να δικαιολογήσει τη διαφαινόμενη παραίτηση από τμήμα της ελληνικής ΑΟΖ, δήλωσε ότι η ΑΟΖ στην Ελλάδα έχει καταντήσει «μια μόδα» της οποίας δεν πρόκειται να κάνει χρήση”

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=275446

Εικόνα