Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΜΥΝΑΣ

Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΜΥΝΑΣ – Defence Equation P = O + C όπου Ρ = Planning/Προγραμματισμός-Σχεδιασμός, Ο Organisation / Οργάνωση, C = Capabilities/Ικανότητες.

https://www.researchgate.net/publication/345627568_E_EXISOSE_AMYNAS_-_Defence_Equation_P_O_C_opou_R_PlanningProgrammatismos-Schediasmos_O_Organisation_Organose_C_CapabilitiesIkanotetes

Εικόνα