Γ. Βοσκόπουλος-Χαμηλές πτήσεις στο πανεπιστήμιο

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών, π. πρόεδρος τμήματος ΔΕΣ, ΠΑΜΑΚ

Οι προσπάθειες μου για αναβάθμιση του τμήματος μου ήταν πολλές. Θα αναφερθώ σε αυτές με ανακοινώσεις και κυρίως αποδείξεις, αφού όλα είναι καταγεγραμμένα. Η δημοσιοποίηση τους είναι επιβεβλημένη. Το οφείλω στον εαυτό μου και θα το πράξω στο ακέραιο προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Παραθέτω μία χαρακτηριστική περίπτωση της προσπάθειας μου ως πρόεδρος του τμήματος ΔΕΣ (σε προχωρημένο μάλιστα στάδιο) για τη δημιουργία ενός κοινού ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού με το μεγαλύτερο οικονομικό πανεπιστήμιο της Ουκρανίας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε κοινή διδασκαλία, έλευση φοιτητών/φοιτητριών απο την Ουκρανία, καταβολή διδάκτρων, ανταλλαγές καθηγητών κ.α.

Η προσπάθεια μου αυτή αποτελούσε μέρος της στρατηγικής μου για εξωστρέφεια και δημιουργία διεθνών συνεργασιών. Ήταν μία συνολική στρατηγική για αναβάθμιση του κύρους του τμήματος με τη δημιουργία διεθνούς αναγνώρισης μεταπτυχιακών ώστε να στραφεί η ακαδημαϊκή δραστηριότητα του σε καταξιωμένα ακαδημαϊκά εγχειρήματα και όχι στήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων που φυτοζωούν και δημιουργούν ή αναπαράγουν σχέσεις κομματικής εξάρτησης με συγκεκριμένο χώρο.

Μετά τις ενορχηστρωμένες επιθέσεις εναντίον μου από συγκεκριμένη φοιτητική παράταξη (με την ανοχή ολόκληρου κομματικού μηχανισμού) και τον εξαναγκασμό μου σε παραίτηση από την προεδρία του τμήματος (στη δεύτερη θητεία μου) εγκατέλειψα την προσπάθεια. Βρισκόμουν λίγα μόνο βήματα πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας μετά από συνάντηση με εκπροσώπους του ιδρύματος της αλλοδαπής.

KIEV.png

Το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι δέσμιο κομματικών και παραταξιακών δεσμεύσεων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κάνει την απαιτούμενη υπέρβαση για το μεγάλο βήμα μπροστά. Όταν κάποιοι προτιμούν να συντηρούν προγράμματα που απευθύνονται σε “στοχευμένο” κοινό το αποτέλεσμα σε επίπεδο ποιότητας, αναγνώρισης και ακαδημαϊκής αξιοπιστίας αποτελεί μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτά προσπάθησα να αλλάξω μόνος μου, επιλογή που με κατέστησε στόχο των πάντων. Όλων αυτών που επιθυμούν να διατηρήσουν ένα πλαίσιο εξάρτησης.

KOULAS TA ELEGES.png

*Βλ. σχόλια παρακάτω

Το “όφελος” από αυτή την πολυεπίπεδη προσπάθεια μου αναβάθμισης, κομματικής απεξάρτησης ήταν η στοχοποίηση μου, η απομάκρυνση μου από μεταπτυχιακά του τμήματος, μου η ανάσχεση της ακαδημαϊκής εξέλιξης μου και η χρήση πάσης φύσεως εγκληματικών ενεργειών σε βάρος μου προκειμένου να απομακρυνθώ από ένα τμήμα που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε ελεύθερη πτώση, (βλ. βάσεις εισαγωγής). Πρωτοφανής πτώση. Το καμπανάκι το άκουσε μόνο ένας, ο υποφαινόμενος. Αν και το επεσήμανα εμφατικά και επί σειρά επί σειρά ετών στον Κοσμήτορα κ. Η. Κουσκουβέλη.

Μόνο η βέλτιστη χρήση του ακαδημαϊκού προσωπικού, η αξιοκρατία, Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ μπορούν να μεταβάλλουν το παρόν νοσηρό κλίμα.