Γ. Βοσκόπουλος-Αίτημα Σύγκλισης Κοσμητείας

Θεσσαλονίκη 28/2/2018

 

Προς

Κοσμήτορα Σχολής ΚΑΕΤ

Κοινοποίηση

Πρόεδρο τμήματος ΔΕΣ

Πρύτανη ΠΑΜΑΚ

 

Με την παρούσα αιτούμαι τη σύγκλιση Κοσμητείας προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα διδασκαλίας του μαθήματος Εξωτερική Πολιτική και Αμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στο ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές.

Το θέμα αφορά τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των συναδέλφων που ανέλαβαν τη διδασκαλία του μαθήματος.

 

Μετά τιμής

Γ. Βοσκόπουλος, αναπλ. καθηγ. π. πρόεδρος τμήματος ΔΕΣ

*αίτημα προς τον Κοσμήτορα Η. Κουσκουβέλη

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ.png