Γ. Βοσκόπουλος-Αναγνώριση μαθήματος

Οι αναγνωρίσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με ακαδημαϊκά κριτήρια.

George Voskopoulos Τα μαθήματα αναγνωρίζονται μόνο με την υπογραφή του ακαδημαϊκού υπεύθυνου του ERASMUS Ι. Παπαδόπουλου χωρίς τη δική μου άρα υπάρχει ουσιαστικό (περιεχόμενο μαθήματος) και τυπικό (υπογραφή μου) ζήτημα. Να επισημάνω ότι ήμουν ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Erasmus επί τρία χρόνια.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.png

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.png

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ2.png

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ3.png

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ4.png