Πως η Μικρασιατική Καταστροφή καθόρισε την ελληνική πολιτική έναντι της Τουρκίας Βοσκόπουλος Γιώργος 02/03/2021

Πως η Μικρασιατική Καταστροφή καθόρισε την ελληνική πολιτική έναντι της Τουρκίας, Γιώργος Βοσκόπουλος

Repression and Resistance–fragments of Kurdish politics in Turkey under the AKP regime

“Focus mainly on Kurdish politics in Turkey under the AKP regime,which can be considered as a dynamic episode of state-formation+(de-) democratization onto itself”

Εικόνα